Tenyészetünk elérhetõsége:
 
     
  Név: Deák Andrea
  Cím: 2145 Kerepes- Szilasliget (Pest_megye)
  Tel: + 36-30 / 398-91-64
  E-mail: andrea.deak.official@gmail.com

Elsõdleges célunk, hogy egészséges, jó vérvonalú, genetikai betegségektõl mentes, kitûnõ idegrendszerû és természetû,
szép küllemû kiállítási minõségû tacskókat tenyésszünk, akik rengeteg örömet szereznek majd késõbb a családjuknak és
a környezetükben élõknek.

A tõlünk származó kutyák gazdáinak minden elméleti és gyakorlati segítséget megadunk a kutya neveléséhez,
a kiállításokra való felkészüléshez és az azokon való sikeres részvételhez.

Kutyáink családtagok nálunk, akik megosztoznak velünk mindennapjainkban. Mi csak annyi kutyát tartunk, amennyivel egyformán tudunk foglalkozni, így nálunk senki sem érezheti magát nélkülözve! Valaha, tudatosan olyan fajtát kerestem, ami ideális a lakásban tartásra,de mégsem öleb, temperamentumos, szenvedélyes, intelligens kutya. Vadászszenvedélye ellenére a tacskó bárki mellé alkalmas, akár vadász, akár nem.A tacskó jelleme nem téveszthetõ össze semmilyen másik fajtáéval.

A tacskó azok közé a kutyák közé tartozik, amelyek jó nevelés esetén is megõriznek valamennyit az önállóságukból és erõs akaratukból.

Egyébként a tacskó - minden rámenõssége mellett - meglepõen kedves kutya és bájos engedetlenségével a legtöbb gazdát rövid úton leveszi a lábáról, tovább rontva ezzel a következetes nevelésre való esélyeket.


Deák Andrea vagyok, a tenyészet alapítója.

 

Sikereink jelentõs részét nem saját, megtartott kutyáink érik el, hanem a kölykök, akiket odaadtunk egy - egy ígéretes helyre.Ezért a kölyökvásárlóknak elég kisszemû rostán kell hogy átmenjenek nálunk, mert aki a kölyök kutya után érdeklõdve mindössze annyit tud kérdezni e-mailben vagy telefonon, hogy van-e kölyök eladó és ha van akkor mennyibe kerül … hát ezzel a fajta hozzáállással a témához nem tudok mit kezdeni. Az ilyen embernek hiába kezdem el magyarázni, hogy hogyan biztosítson a leendõ kölyök kutya számára olyan körülményeket ami az egészséges fejlõdéséhez alapvetõen szükséges és a kiállításra szánt kölykök karrierjét a késõbbiekben megalapozza. Az ilyen mentalitású ember nem érti meg, hogy nem a kutya megvásárlása kerül sok pénzbe, hanem az elkövetkezendõ 10-15 évben minõségi kutyatápra elköltött súlyos összegek, a kiállítások nevezési díjai még sokkal nagyobb kiadást fognak jelenteni …

 

Nagy boldogság és büszkeség számunkra, hogy igen sok országból keresnek kutyát nálunk, vannak köztük tenyésztõk, de sokszor olyan emberek is akik „csupán” pontosan tudják, hogy milyen kutyát szeretnének. Az eddig nálunk született kölykök közül élnek kutyák Németországban, Ausztriában, Svédországban, Szlovákiában, Olaszországban, Norvégiában, Svájcban, Magyarországon õk mind boldog családi kutyák, de az esetek nagy részében sikeres kiállítási és tenyészkutyák is.

 

A tenyésztés és a kiállítás a hobbynk, ezért folyamatosan járjuk a kiállításokat belföldön és külföldön egyaránt. Számunkra azonban nemcsak a kiállítások légköre, de a hétköznapok is fontosak. Mindennapjainkat szinte teljesek kitölti kutyáink gondozása, nagy hangsúlyt fektetve az idõsebb korosztályra is. Sok a feladat akkor is, ha alom születik, a kölykök felnevelése nem egyszerû feladat. Minden igyekezetünkkel próbáljuk kiválasztani számukra a legmegfelelõbb gazdát, aki életük végéig mellettük marad majd.

Hosszú távú tenyésztésre törekszünk és ezzel párhuzamosan minden alkalmat megragadunk a tacskó népszerûsítésére.

 

Nem tagadom, jó érzés szép eredményeket elérni a kiállításokon,
de számomra már egyre jobban, maga a kutya lénye számít, természetesen a küllemével együtt.

Klubgyõztes: Mini Golf Brutus


 

„Tudom, hogy nem lehet minden párosításból csupa gyõztes kutyát nevelni, de nálunk sosem fordul elõ „hobbycélú” fedeztetés. A több mint 18 éves munka és az ez idõ alatt elért eredmények nemcsak büszkeséggel töltenek el, de kötelezettségeket is rónak ránk. Egyfelõl növelni kell tenyészetünk minõségét, valamint gondoskodnunk kell a tõlünk kikerülõ kutyák és az általuk képviselt minõség megõrzésérõl. Ennek érdekében kizárólag megfelelõ körülmények közé vagyunk hajlandóak kölyökkutyát eladni. A Magyar Tacskótenyésztõk Egyesülete 2007-tõl minden évben meghírdeti Az Év Tacskója , Év Fiatal Tacskója címet. A kiállítási eredmények év végi összesítése után, szinte minden évben több kutyánk is kiérdemelte már e rangos cím egyikét.


__
A hozzánk forduló érdeklõdõknek elsõként azt szoktam tanácsolni, hogy gondolják át saját körülményeiket, illetve azt, hogy egy ilyen típusú kutya mennyire passzol a saját habitusukhoz …

Másodjára azt tanácsolom, hogy nézzen szét több helyen és csak azután döntsön, hogy megnézte a tartási körülményeket, a szülõk és kölykök viselkedését.

Harmadik javaslatom az, hogy ne akarjon senki azonnal kutyát venni. A jó kutya nem olyan, mint egy mûszaki cikk, hogy gondolok egyet, hipp–hopp, bemegyek az áruházba és leveszem a polcról.Tisztességes tenyésztõnél nem folyamatosan „futószalagszerûen” vannak kiskutyák. Egy almot meg kell tervezni.

 

Mi csak akkor vállalunk almot, ha az elõzetes jegyzések alapján a születendõ kölyköknek a nagy részének már megvan a gazda jelöltje …

Még a mai napig is minden egyes szülést végigizgulunk, ezt követõen pedig folyamatosan együtt vagyunk a kiskutyákkal, minimum 9-10 hétig. Elképzeni sem tudjuk, hogy kevesebbet foglalkozzunk velük. Ez az odafigyelés és gondoskodás az alapja annak, hogy a tõlünk származó kölykök megfelelõen szocializálva legyenek.

 

 

Egy alaposan „megtervezett” alom

 

Végül pedig beszéljünk az árról. Mindennek megvan a maga ára. El kell dönteni, hogy ezt a tenyésztõnek akarjuk kifizetni vagy az állatorvosnak … Evvel a témával itt most nem kívánok részletesen foglalkozni, mert sajnos hallunk a médiából elég szörnyûséget a lelketlen állatszaporítók áldatlan tevékenységérõl ...

Minden kutyánkra kivétel nélkül, egytõl-egyig büszkék vagyunk de ennél is nagyobb öröm és elismerés számunkra, ha kiemelkedõ tenyészetek tõlünk vásárolnak kutyát, illetve kutyát adnak el nekünk. Úgy gondolom, ez jelenti számunkra az igazi szakmai elismerést.”

Véleményem szerint a tenyésztés egy várakozás, állandó változás, különbözõ célok folyamatos kitûzését és elérését jelenti. Igyekszem nyomon követni minden fontos eseményt, ami a fajtával történik itthon és külföldön, ápolom a már meglévõ baráti kapcsolataimat. Fontosnak tartom azt, hogy elméletben és gyakorlatban mindent megtanuljak a választott fajtámról, hogy ebben a témában folyamatosan képezzem magam, a meglévõ ismereteimet rendezzem, bõvítsem a kutya anatómiájáról, genetikájáról szaporodásbiológiájáról szerzett tapasztalataimat. Legyen az egy 2 napos szeminárium vagy egy komplex ismereteket nyújtó kinológiai kurzus, amit legutóbb Czeglédi Attila tartott.

A sikerért és az elismerésért minden alkalommal meg kell küzdeni. Mindezek ellenére a mai napig nincs annál nagyobb boldogság számunkra, mint amikor egy gazdi felhív azzal, hogy mennyire hálás nekünk a tõlünk vásárolt kutyáért, sõt volt már rá példa, hogy a következõ kutyáját is tõlünk választotta.

Ezek azok a pozitív élmények, amelyek minden nehézségen átsegítenek bennünket …

Ennyi kutyázással eltelt év után feltehetõ az a kérdés, mi motiválja az embert a folytatásra?

Aki még nem élt együtt ezzel a fajtával, annak nehéz lesz bármit is érvként felhozni … talán meg kellene próbálnia. Õk mások, mint a többi kutya de ahhoz, hogy azok legyenek, amit elvárunk tõlük, úgy nekünk is másként kell viszonyulnunk hozzájuk!

 

A honlapomon található minden képi és írásos anyag szerzõi jogi védelem alatt áll.

Copyright - All Rights reserved © 2022.